Daar hebben we nu auto’s voor

Laatst kwam het koekje janhagel ter spraken. En na een beetje onderzoek moest ik de volgende conclusies trekken.  Het koekje bestrooit met greinsuiker en amandelen werd hoofdzakelijk  gekocht door de gegoede burger om te laten zien dat ze het konden betalen. Ook bij de edelen moest alles wat duur was verwerkt worden in de gerechten. In de 16 eeuw werd het koekjes al beschreven het werd in Haarlem al door bakkers gemaakt. Ik denk dat de mens dat altijd in zich heeft gehad gepoch! Tegenwoordig laten heel veel tweebenigetientenige  dat merken in de grote van hun vervoer middel. want het gedrag van de mens is niet veranderd..

Geniet nog van de janhagel, en van het leven.

Dirk